top of page

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA PRI NAJEMU VODNIH BAROV

 

Izrazi v navedenih splošnih pogojih poslovanja pomenijo:

 

POSREDNIK je oseba, ki posreduje pri sklepanju posla in si prizadeva za uspešno sklenitev pogodbe o sodelovanju med naročnikom in končno stranko.

 

NAROČNIK je MDS IT d.d., Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana, DŠ: SI27599175, matična št.: 5226422.

 

POGODBA O POSREDOVANJU je pogodba, s katero se posrednik zavezuje, da si bo prizadeval najti in spraviti v stik z naročnikom osebo oz. podjetje,  ki se bo z njim pogajala za sklenitev pogodbe o najemu vodnih barov, naročnik pa se zavezuje posredniku plačevati provizijo, če bo pogodba sklenjena.

 

Splošni pogoji poslovanja:

 

  1. Veljavnost splošnih pogojev poslovanja

Navedeni splošni pogoji poslovanja so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročnikom sklene posrednik. Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi splošnimi pogoji poslovanja, veljajo določila pogodbe.

 

   2. Storitve pri posredovanju najema vodnih barov

Na podlagi pogodbe o posredovanju najema vodnih barov se posrednik za provizijo iz točke 3 zavezuje opraviti naslednje aktivnosti:

‒       priskrbeti kontakt potencialne stranke in seznaniti o tem naročnika,

‒       potencialno stranko seznaniti s storitvijo, opraviti uvodno predstavitev storitve ali se dogovoriti za sestanek, predstavitev pa opravi predstavnik podjetja MDS IT d.d..

 

    3. Storitve in proizvodi podjetja MDS IT d.d., za katere je posrednik upravičen do provizije iz 5. člena pogojev

‒       najem vodnih barov.

    4. Cenik dodatnih storitev in stroški:


Ponudnik je upravičen spreminjati določila teh splošnih pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila strankam, vključno s spremembami cen storitev, pri čemer se za datum spremembe šteje objava na spletni strani www.mds-it.si


 *V primeru spremembe cenika, spremenjene cene veljajo z dnem objave.

 

     5.Provizija

Posrednik prejme provizijo v bruto znesku:

- v višini 1 mesečne najemnine (ki je dogovorjena s to stranko) za vsak vodni bar za vsako stranko, ki jo pridobi, oz. za vsako napravo, za najem katere se dogovori pri posamezni stranki;

- če stranke, katere je pridobil v tekočem letu, mesečno ustvarijo vsaj 600,00 € prometa, ob koncu leta prejme 50 % mesečne najemnine vsake stranke*;

- Če stranke, katere je pridobil v tekočem letu, mesečno ustvarijo vsaj 1.400,00 € prometa, ob koncu leta prejme 100 % mesečne najemnine vsake stranke*.

 

    6. Varovanje poslovne skrivnosti

Posrednik je dolžen vse informacije in gradiva, ki so mu bila posredovana s strani NAROČNIKA varovati kot poslovno skrivnost, razen če ni drugače navedeno.

 

* Ne velja, če posrednik odda vodomat obstoječi stranki ali če stranka ni redni plačnik oziroma če stranka odpove pogodbo o sodelovanju v roku 6 mesecev.

 

 

 

Splošni pogoji veljajo od dne 10. aprila 2017.

bottom of page